Wrzody żołądka


Wrzody żołądka lub dwunastnicy należą do nieprzyjemnych dolegliwości, które mogą na długi czas o sobie przypominać.

Wrzody żołądka

Wrzody żołądka lub dwunastnicy należą do nieprzyjemnych dolegliwości, które mogą na długi czas o sobie przypominać. Wrzody dwunastnicy częściej spotykają mężczyzn niż kobiet, natomiast wrzody żołądka dotyczą w równym stopniu obu płci. Wrzód jest to kraterowate zagłębienie, powstałe w ścianie narządu i sięgające dnem do warstw wewnętrznych, czyli błony mięśniowej.

Kiedy w górnej części żołądka pojawia się długotrwały ból, który piecze lub przybiera postać skurczu, wtedy prawdopodobnie jest to oznaka istniejącego wrzodu lub wrzodów. Dolegliwość może się utrzymywać od kilku dni do kilku tygodni. Wrzodom towarzyszy krwawienie, prowadzące do wymiotów.

Na skutek tego może dojść do anemii. Bakterie szczepu Helicobacter pylori podczas wrzosów zarówno w dwunastnicy, jak i w żołądku przejawiają swoją obecność. Powoduje ona występowanie stanów zapalnych błony śluzowej, ktra w rezultacie nie wytwarza dostatecznej ilości ochronnego śluzu.

Jeśli jednak podczas występowanie wrzodów nie wykrywa się obecności wyżej wymienionej bakterii, wtedy przyczyny należy szukać w lekach, które zażywa pacjent, a które zwiększają ryzyko wystąpienia takiej choroby.

Poza tym, na chorobę wpływają niekorzystnie alkohol i papierosy. Dodatkowo może ona być wynikiem zaburzeń hormonalnych wynikających z nadczynności tarczycy.