Dolegliwości gastryczne


Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego występują u znacznej części populacji. Nie ma chyba człowieka, który w ciągu swego życia nie odczuwałby tego rodzaju cierpień.

Dolegliwości gastryczne

Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego występują u znacznej części populacji. Nie ma chyba człowieka, który w ciągu swego życia nie odczuwałby tego rodzaju cierpień.

Biegunki, zaparcia, bóle brzucha i inne objawy mogą występować pojedynczo lub kilka na raz. U większości osób są one krótkotrwałe i ustępują samoistnie. Jeśli nawet są uporczywe i przeciągają się w czasie nie muszą oznaczać poważnej choroby.

Nierzadko jednak zdarzają się choroby z burzliwymi objawami, wymagające pilnej interwencji lekarskiej i intensywnego leczenia chirurgicznego. Bywa i tak, że groźne choroby rozwijają się podstępnie, bezobjawowo lub ze skąpymi objawami.

Wykrycie tych chorób we wczesnym okresie ich rozwoju stwarza duże szanse wyleczenia i jest możliwe przez badania profilaktyczne. W postępowaniu lekarskim, dla prawidłowego rozpoznania choroby niezwykle ważne jest staranne przeprowadzenie wywiadu. Ogromną rolę odgrywa sam chory.

Rzetelne opisanie zauważonych u siebie objawów chorobowych może być podstawą do kierunku postawienia diagnozy, wyboru badań pomocniczych (laboratoryjnych, radiologicznych, endoskopowych) oraz do wyboru specjalisty z innej dziedziny.

Należy zatem zwracać uwagę na umiejscowienie dolegliwości, ich natężenie, okoliczności poprzedzające chorobę, zmienność objawów, ich zależność od rodzaju pożywienia, wpływ leków, aktywność i stan emocjonalny