Ocena rentgenowska


Rentgenogram tzw. „puste zdjęcie” jamy brzusznej wykonuje się w pozycji pionowej. Rolę kontrastu spełnia powietrze znajdujące się zawsze w pewnej ilości w przewodzie pokarmowym.

Ocena rentgenowska

Rentgenogram tzw. „puste zdjęcie” jamy brzusznej wykonuje się w pozycji pionowej. Rolę kontrastu spełnia powietrze znajdujące się zawsze w pewnej ilości w przewodzie pokarmowym.

Rozmieszczenie gazów i treści pokarmowej dostarcza istotnych informacji, zwłaszcza przy ocenie niedrożności jelit. Badanie kontrastowe polega na wykonaniu kolejno serii zdjęć rentgenowskich po podaniu doustnym środka cieniującego.

Zdjęcia te pozwalają ocenić stan śluzówki przewodu pokarmowego i zmiany w jego narządach. Parietografia jest to badanie jamy brzusznej po podaniu do jamy otrzewnej. Uwidacznia grubość ścian przewodu pokarmowego, zwłaszcza żołądka.

Duodenografia to badanie po podaniu środka rozkurczającego oraz powietrza do żołądka, pozwalające ocenić, czy zwężenie dwunastnicy spowodowane jest skurczem czy też zmianami chorobowymi.

Badanie o nazwie pasaż celowy jelita końcowego polega na podaniu doustnie kontrastu, odczekaniu aż dotrze on w okolice wyrostka robaczkowego (ok. 2 godz.), a następnie uciśnięciu gumową kulą jelit w celu ich spłaszczenia.

Badanie to wykonywane jest u dzieci z objawami zapalenia wyrostka robaczkowego. Wlew insuflacyjny to zdjęcie rentgenowskie jelita grubego po wykonaniu wlewu doodbytniczego kontrastu. Badanie to wykonuje się u dzieci z podejrzeniem choroby Hirschprunga, a także w celu ustalenia miejsca krwawienia świeżą krwią.